Γυναίκες στην αγορά εργασίας: Όσα συνέβησαν στη διάσκεψη της ΕΟΚΕ που πραγματοποιήθηκε με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας.
© CoWomen / Unsplash
LOOK News

Η Ημέρα της Γυναίκας και η επανεδραίωση της αρχής της ισότητας

Τα τεκταινόμενα στη διάσκεψη της ΕΟΚΕ με θέμα «Γυναίκες στην αγορά εργασίας», που διοργανώθηκε επ’ ευκαιρία του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας

Γυναίκες στην αγορά εργασίας: Όσα συνέβησαν στη διάσκεψη της ΕΟΚΕ που πραγματοποιήθηκε με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας.

Η διάσκεψη με θέμα «Γυναίκες στην αγορά εργασίας», που διοργάνωσε η ΕΟΚΕ επ’ ευκαιρία του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας, πραγματοποιήθηκε στις 8 Μαρτίου υπό τη σκιά του πολέμου. Οι συμμετέχοντες απέτιναν φόρο τιμής στις αξιοθαύμαστες γυναίκες της Ουκρανίας για το σθένος, τη γενναιότητα και την ανθεκτικότητά τους. Επισημάνθηκαν διάφορες πτυχές της ισότητας των φύλων, όπως η ανάγκη να αυξηθεί η συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας, ιδίως όσον αφορά τις νέες ψηφιακές και οικολογικές θέσεις εργασίας, να διευκολυνθεί η γυναικεία επιχειρηματικότητα, να βελτιωθούν οι υπηρεσίες φροντίδας και η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, αλλά και να αντιμετωπιστούν τα έμφυλα στερεότυπα και η παρενόχληση στον χώρο εργασίας.

Στην εναρκτήρια ομιλία της, η Πρόεδρος της ΕΟΚΕ Christa Schweng αναφέρθηκε στις γυναίκες και τα κορίτσια της Ουκρανίας που αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τη χώρα τους, με αποτέλεσμα να διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο βίας.

Στο ίδιο μήκος κύματος, η πρόεδρος της ειδικής ομάδας «Ισότητα» της ΕΟΚΕ Μαρία Νικολοπούλου υπογράμμισε: «Γυναίκες, μητέρες, σύζυγοι είναι εγκλωβισμένες σε μια εμπόλεμη ζώνη, πολλές από αυτές κατατάσσονται στον στρατό, ενώ άλλες προσπαθούν να ξεφύγουν από τις φρικαλεότητες των επιθέσεων. Σήμερα, οι σκέψεις και η αλληλεγγύη μας στρέφονται σε όλες τις γυναίκες που υφίστανται τις ολέθριες επιπτώσεις του πολέμου. Ενώνουμε τη φωνή μας με τις κοινωνίες των πολιτών που ζητούν τον τερματισμό του πολέμου παντού, σε όλες τις χώρες».

Οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι η 8η Μαρτίου δεν αποτελεί ημέρα εορτασμού της χειραφέτησης των γυναικών, αλλά ημέρα επανεδραίωσης της αρχής της ισότητας και προώθησης νομοθετικών προτάσεων και μέτρων για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και την πάταξη της μεροληψίας στις μισθολογικές δομές και τις εργασιακές ευκαιρίες.

Η πανδημία COVID-19 διεύρυνε ακόμη περισσότερο το έμφυλο χάσμα στην απασχόληση και συνέτεινε επίσης στην αύξηση των περιστατικών βίας και παρενόχλησης στην εργασία. «Η πρόληψη και η αντιμετώπιση του συγκεκριμένου προβλήματος συνιστά προαπαιτούμενο, εφόσον θέλουμε να προσελκύσουμε και να διατηρήσουμε περισσότερες γυναίκες στην αγορά εργασίας και να ενισχύσουμε την οικονομική αυτονομία τους», δήλωσε η Manuela Tomei, τμηματάρχης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ), αρμόδια για τις συνθήκες εργασίας και την ισότητα. Παρότρυνε όλα τα κράτη μέλη να κυρώσουν τη Σύμβαση 190 της ΔΟΕ για την εξάλειψη της βίας και της παρενόχλησης, τονίζοντας ότι «η κύρωση της Σύμβασης 190 της ΔΟΕ χρειάζεται να επιταχυνθεί».

Η Επίτροπος Ισότητας Helena Dalli ανακοίνωσε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει πρόταση οδηγίας για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας, η οποία θα είναι δεσμευτική για όλα τα κράτη μέλη. Η κ. Dalli τόνισε ότι «οι γυναίκες δεν μπορούν να συμμετέχουν πλήρως σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής, εάν δεν ζουν μια ζωή χωρίς βία».

Όσον αφορά τα έμφυλα στερεότυπα, είναι σαν «επιστροφή στα βασικά και, σε κάποιο βαθμό, σαν επιστροφή στο μέλλον», όπως το έθεσε η εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Λόμπι Γυναικών Mary Collins. Η κ. Collins κατήγγειλε τη σοβαρή έλλειψη συνεκτίμησης της διάστασης του φύλου στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και στο Ψηφιακό Θεματολόγιο για την Ευρώπη, όπου, όπως επεσήμανε, «οι γυναίκες έχουν αγνοηθεί εντελώς».

Η κ. Schweng υπογράμμισε επίσης ότι «η παρουσία των γυναικών θα πρέπει να είναι περισσότερο αισθητή στους αναπτυσσόμενους τομείς ―όπως εκείνοι που σχετίζονται με τις θετικές επιστήμες, την τεχνολογία, τη μηχανική και τα μαθηματικά, καθώς και με τις νέες τεχνολογίες―, οι οποίοι προσφέρουν ικανοποιητικές και υψηλά αμειβόμενες σταδιοδρομίες».

Όσον αφορά τον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν μόλις το 16 % του εργατικού δυναμικού, ποσοστό που αφήνει το 84 % των ανδρών να λαμβάνουν όλες τις αποφάσεις και να κυριαρχούν. «Τυχόν απουσία των γυναικών από αυτούς τους τομείς, σημαίνει ότι ολόκληρος ο νέος κόσμος μας θα διαμορφωθεί από τους άνδρες, με τις ενδεχόμενες προκαταλήψεις τους», δήλωσε η κ. Schweng.

Η Marta Junqué Surià, εκπρόσωπος της Πρωτοβουλίας της Βαρκελώνης για τη χρήση του χρόνου με στόχο μια υγιή κοινωνία, ανέλυσε τη σημασία της προώθησης λυσιτελούς ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, τονίζοντας ότι οι πολιτικές με εστίαση στον χρόνο μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη ικανοποιητικής ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, καθώς και σε μια πιο υγιή, πιο ισότιμη και πιο πρόσφορη κοινωνία.

Επ’ αυτού, ο Robert Biedroń, πρόεδρος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τόνισε ότι «τα κράτη μέλη της ΕΕ οφείλουν να εφαρμόσουν πλήρως και να υπερβούν τους στόχους της Βαρκελώνης, προκειμένου οι γυναίκες να μην είναι υποχρεωμένες να επιλέγουν μεταξύ οικογένειας και συμμετοχής στην αγορά εργασίας».

Όσον αφορά τη γυναικεία επιχειρηματικότητα, η κατάσταση βελτιώνεται και οι αριθμοί δείχνουν ότι το ποσοστό των γυναικών επιχειρηματιών ή των αυτοαπασχολούμενων γυναικών αυξήθηκε από 28 % το 2012 σε 34 % στις μέρες μας. Ωστόσο, οι γυναίκες εξακολουθούν να καλούνται να υπερνικήσουν σημαντικότερα εμπόδια κατά την επαγγελματική τους ζωή.

Η Srita Heide, Ειδική Απεσταλμένη για την Πολυμορφία, το Ανθρώπινο Δυναμικό και τις Επιχειρήσεις, κατέστησε σαφές ότι, σύμφωνα με έρευνα που διεξήγαγε η Boston Consulting Group (BCG), εάν οι γυναίκες και οι άνδρες ανά την υφήλιο συμμετείχαν ισότιμα ως επιχειρηματίες, το παγκόσμιο ΑΕΠ θα μπορούσε να αυξηθεί εν τέλει κατά σχεδόν 3 επιπλέον ποσοστιαίες μονάδες στο 6 %, και να τονώσει την παγκόσμια οικονομία κατά 2,5-5 τρισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ. «Επομένως, η γεφύρωση του έμφυλου χάσματος είναι συνώνυμη της οικονομικής ανάπτυξης».

Top Reads

Δείτε ακόμα

Στην Athens Voice