Εικονογράφηση γυναίκα που η σκιά της στον τοίχο έχει τη πόζα σουπερήρωα (μετα χέρια στη μέση και την κάπα να ανεμίζει)
© Getty Images/ Klaus Vedfelt
Opinion

Κατανοώντας τον όρο Women Empowerment

Η «γυναικεία ενδυνάμωση» είναι ένας όρος που σίγουρα ακούς συχνά το τελευταίο διάστημα

Γυναικεία ενδυνάμωση: Όλα όσα θέλεις να ξέρεις για το κίνημα που στηρίζει τις γυναίκες.

Η «γυναικεία ενδυνάμωση» είναι ένας όρος που σίγουρα ακούς συχνά το τελευταίο διάστημα. Είναι ένα κίνημα που έχει σκοπό οι γυναίκες να αισθάνονται καλά με το σώμα τους και τις επιλογές τους; Να κυνηγούν τα όνειρά τους; Να εμπνέονται από ιστορίες επιτυχίας άλλων γυναικών και να προσπαθούν για το καλύτερο; Είναι όλα αυτά αλλά και κάτι ακόμα μεγαλύτερο και πιο περίπλοκο. Η γυναικεία ενδυνάμωση μπορεί να οριστεί ως η προώθηση της αίσθησης της αυτοεκτίμησης των γυναικών, της ικανότητάς τους να καθορίζουν τις δικές τους επιλογές και του δικαιώματός τους να επηρεάζουν την κοινωνική αλλαγή για τον εαυτό τους και τους άλλους. 

Στις δυτικές χώρες, η γυναικεία ενδυνάμωση σχετίζεται συχνά με συγκεκριμένες φάσεις του κινήματος των γυναικείων δικαιωμάτων στην Ιστορία, το οποίο φαίνεται να χωρίζεται σε τρία κύματα. Το πρώτο ήταν τον 19ο και στις αρχές του 20ού αιώνα με τις Σουφραζέτες να παίζουν καθοριστικό ρόλο. Το δεύτερο κύμα ήταν τη δεκαετία του ’60 με τη σεξουαλική επανάσταση και τον ρόλο της γυναίκας στην κοινωνία και το τρίτο κύμα αφορά τον φεμινισμό που εμφανίστηκε στις αρχές των 90s. Η ενδυνάμωση των γυναικών και η προώθηση των δικαιωμάτων τους αποτελούν μέρος ενός μεγάλου παγκόσμιου κινήματος που συνεχίζει να ανοίγει νέους δρόμους τα τελευταία χρόνια. Ημέρες όπως η Παγκόσμια Ημέρα Ενδυνάμωσης των Γυναικών έχουν επίσης τη δική τους δυναμική.

Η ενδυνάμωση των γυναικών όμως αφορά επίσης το κοινωνικό και εργασιακό περιβάλλον. Γι’ αυτό ο Ο.Η.Ε και ο UN Women δημιούργησαν την πρωτοβουλία «Αρχές για την Ενδυνάμωση των Γυναικών» που αποσκοπεί στην αναβάθμιση της θέσης των γυναικών σε όλες τις εκφάνσεις της δημόσιας και ιδιωτικής ζωής. Αυτές είναι:

  • Ένταξη της αρχής της ισότητας των φύλων σε όλα τα ιεραρχικά κλιμάκια
  • Σεβασμός και δίκαιη αντιμετώπιση όλων των εργαζομένων χωρίς ίχνος διάκρισης λόγω φύλου
  • Διασφάλιση της υγείας, της ασφάλειας και της ευημερίας όλων των εργαζομένων, ανδρών και γυναικών
  • Προώθηση της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της επαγγελματικής εξέλιξης των γυναικών
  • Υιοθέτηση επιχειρηματικών πλάνων και πρακτικών τροφοδοσίας, εμπορίας και προώθησης αγαθών με τέτοιο τρόπο ώστε να αναβαθμίζεται και να ισχυροποιείται η θέση των γυναικών
  • Προώθηση της ισότητας μέσω ανάλογων πρωτοβουλιών σε τοπικό επίπεδο
  • Αξιολόγηση και λογοδοσία για τα βήματα προόδου υπέρ της ισότητας των φύλων.

Φυσικά, δεν μπορούμε να μιλάμε για γυναικεία ενδυνάμωση χωρίς την ισότητα των φύλων, η οποία δεν αποτελεί μόνο θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, αλλά απαραίτητη βάση για έναν ειρηνικό και βιώσιμο κόσμο. Ωστόσο, τα κορίτσια και οι γυναίκες παγκοσμίως συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις. Οι γυναίκες συνήθως υποεκπροσωπούνται σε ρόλους εξουσίας και λήψης αποφάσεων, λαμβάνουν άνιση αμοιβή για ίση εργασία και συχνά αντιμετωπίζουν νομικά εμπόδια που επηρεάζουν τις ευκαιρίες τους στην εργασία. Ο ΟΗΕ τονίζει με σαφήνεια ότι οι συγκεκριμένες επτά αρχές δεν απευθύνονται αποκλειστικά στον επιχειρηματικό κόσμο, αλλά μπορούν να αποτελέσουν το έναυσμα για πιο ενεργή συμμετοχή των κρατικών φορέων, των μη κυβερνητικών οργανώσεων, των τοπικών, περιφερειακών και διεθνών δικτύων και οργανισμών, της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και της επιστημονικής κοινότητας στον αγώνα για την επίτευξη τόσο της νομικής όσο και της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών. 

Ενδυναμώνοντας τις γυναίκες στον χώρο εργασίας τούς επιτρέπεται να έχουν περισσότερο έλεγχο στην καριέρα τους. Επενδύοντας σε προγράμματα κατάρτισης, καθοδήγησης, ισότητας, επιχορηγήσεις εκπαίδευσης και προαγωγή σε ανώτερες θέσεις, διασφαλίζεται η επαγγελματική τους ανάπτυξη, η οποία είναι απαραίτητη για τη δημιουργία μακροχρόνιων υπαλλήλων. Ευτυχώς, φαίνεται ότι όλο και περισσότερες εταιρείες αγκαλιάζουν το κίνημα της γυναικείας ενδυνάμωσης με προγράμματα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν αλλά και δημιουργούν νέες ευκαιρίες για γυναίκες κάθε ηλικίας.

Top Reads

Δείτε ακόμα

Στην Athens Voice